printLogo

Verkeersveiligheid (ROF)

Het ROF is het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân. Wij werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hoe we dat doen? Door projecten op te starten en te coördineren, door mensen en partijen bij elkaar te brengen en door klaar te staan met raad en daad. Daarbij gebruiken we onze jarenlange ervaring en onze schat aan kennis. Kom ook eens praten. Dan maken we samen Fryslân veiliger.

Het werkplan 2017 van het ROF is klaar!

Bekijk onderstaand de projecten die vallen onder permanente Verkeerseducatie en Publieksacties. Nieuw dit jaar zijn de bijna 25 filmpjes die zichtbaar maken wat de verschillende acties inhouden.

ROf_button_werkplan1

Werkplan 2017 (website)
Werkplan 2017 Zakelijke achtergrondinformatie + bijlage (pdf) / bijlage (excel).
 

Campagnes >

Fiets > 

Atlas verkeerseducatie>

Over het ROF >

Nieuws

Overzicht alle bestanden bij Verkeersveiligheid (ROF)

Bestandsnaam Bestandstype Grootte
ROF_werkplan2017_HYPERLINK_nov PDF 5,6 MB
Veiligheidsmonitor-2015 PDF 18,7 MB
CAMPAGNEKALENDER 2016 DEF (1.2.2016) PDF 101,3 KB
2.1. Veiligheidsmonitor-2014 PDF 14,4 MB
2.2. Verkeerindestad-ANWB PDF 5 MB
Fietsstimulering_ebook_2016_def.compressed PDF 12,5 MB
ROF-Werkplan 2016 PDF 3,2 MB
Evaluatieonderzoek Alcoholvrij op Weg 2015 PDF 827,2 KB
ROF-Werkplan 2015 PDF 3,7 MB
Eindrapport Onbewust beïnvloeden Inspiratie vanuit werkgebieden buiten verkeer en vervoer PDF 2,3 MB
Tweede Meerjaren Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2016-2020 PDF 472,9 KB
Reglement Verkeersregels en verkeerstekens PDF 167,7 KB
Reglement Verkeersregels en verkeerstekens bijlage PDF 351,5 KB
ROF Werkplan 2014 PDF 3 MB
ROF_Werkplan_2013 PDF 3,4 MB
Onderzoek Verkeerseducatie ROF 2012 PDF 1,8 MB
Manifest Verkeersveiligheid Fryslan 2011- 2025 PDF 42,6 KB
Eerste Meerjaren Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2011-2015 PDF 301 KB
Friese strategie verkeersveiligheid PDF 1,7 MB
2.0 Inputnotitie PDF 569,6 KB
Buitenreclame Fryslân PDF 1,7 MB
Format-ROF 01-12-2016 (2) XLSX 23,1 KB
Format-ROF 01-12-2016 XLSX 23,1 KB
Totaal 23 items beschikbaar

Taal Kiezen